LETTERE  " N "  " O "

Napoli (via) – da via Giaconia a via Scala Vecchia  - Tav.  3  C3 – C4  -  Tav.  12  A1

Nazioni Unite  (Delle) (via)  - da via delle Rose a via delle Scienze - Tav.  5  B3 - B4

Nenni Pietro (via) – da viale Kennedy a via Alcide De Gasperi - Tav.  6  B1 – B2 

Nicolosi G. B. (via) – da largo Assisi a via Cosenza - Tav. 1  B2 – B3 – B4  - Tav.  2  B1 – B2 –B3-B4

Nicosia  ( cortile ) - in via Costanzo, 4 - Tav.  1  A4

Nievo Ippolito (via) – da via degli Studi a via Giuseppe Parini - Tav.  1  C2

Nilo ( via )  - da via dello Stadio verso Sud-Ovest - Tav.  18  C2

Nizza (via) – da via Luigi Rizzo verso Est - Tav.  14  A3

Normanni (Dei) (via)  - da via Moncada a via degli Svevi - Tav.  9  B1

Novara (via) – da via Vesuvio a via Caltanissetta - Tav.  3  C2

Nuoro (via) – da via Sardegna a  corso Sicilia - Tav. 13  B1- C1 -  Tav.  14  C4

 

 

Oberdan Guglielmo (via) - da via S. Michele a via Alessandro Volta  - Tav.  2  C1

Olbia (via) - da via Coniglio a via Murano - Tav.  3  A3 - A4

Oliveri (vico) - in via Vittorio Emanuele III, 159 - Tav.  1  C4

Olmo (Dell’) (via)  - da via dei Pioppi verso Sud Ovest - Tav.  6  A1

Orione Luigi (Don) (viale) - da corso del Popolo a viale Kennedy - Tav.  6  B3 - C3 - Tav.  5  A3

Ortensia (vico) - in via Avola, 15 - Tav.  2  B3

Ospedale (via) – da via Moncada verso Nord-Ovest - Tav.  9  B1

Ospedaletto (via) – da via Carmine a via S. Marco - Tav.  8  B4

Ottaviano ( vico ) – in via Circumvallazione, 257 - Tav.  2  C2